Ziekteverzuim Belgische werknemers neemt laatste tien jaar fors toe

Vooral langdurig verzuim stijgt aanzienlijk

Antwerpen – Het ziekteverzuim in België is de laatste tien jaar met 33% gestegen. Zo was de Belgische werknemer in 2008 gemiddeld 9,4 dagen afwezig op het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Die stijging komt vooral door het langdurig verzuim: in tien jaar tijd klom het aantal werknemers dat tussen een maand en een jaar ziek thuis zit met liefst 31,4%. Minder evolutie is er in het aantal mensen dat minstens een dag per jaar afwezig is door ziekte: vorig jaar was dat 61,7%, ten opzichte van 59,95% tien jaar geleden. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van meer dan 660.000 werknemers bij ruim 19.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Belg almaar langer afwezig op het werk door ziekte

We zijn dus de afgelopen tien jaar almaar langer van het werk afwezig door ziekte. Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 met 33 % tot gemiddeld 12,1 dagen per jaar afwezigheid door ziekte. Hoewel het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen, is de laatste twee jaar wel een kleine afzwakking in de verzuimcurve zichtbaar (zie grafiek). Dat zou erop kunnen wijzen dat het ziekteverzuim stilaan stagneert.

Opvallend meer werknemers opvallend langer ziek

Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) klokte in 2017 af op 2,63%. Dat is een stijging van 8,25% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2017 was de doorsnee Belg 2,63 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. De forse stijging in het ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim percentage, dat blijft groeien. Vorig jaar lag het percentage afwezigheidsdagen door ziekte tussen een maand en een jaar op 2,91%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 68,5%.

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, bereikte vorig jaar een piek: liefst 11,7% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. Ter vergelijking: in 2008 was dit 8,9%, wat neerkomt op een verschil van 31,4%.

Proactieve maatregelen om verzuim tegen te gaan

De overheid voerde verdienstelijke maatregelen in om langdurig zieken te helpen bij de re-integratie. Al is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Pakketbezorger DPD Belgium brengt het ziekteverzuim in kaart, wat waardevolle inzichten biedt om de gepaste maatregelen te nemen en zo op een proactieve manier verzuim tegen te gaan.

Wim Focquet, HR Director bij DPD Belgium: “De impact van ziekteverzuim op de dagelijkse werking voor een logistieke speler als DPD is groot. Door de verzuimhistoriek in kaart te brengen, mogelijke verbanden bloot te leggen en daarop in te spelen, kunnen we het verzuim terugdringen. Zo’n predictief model maakt voor onze organisatie dus echt wel het verschil. Het biedt ons namelijk inzichten in specifieke hefbomen waar we dan gericht preventief op kunnen werken.”

Gemiddeld duizend euro per voltijdse werknemer

Katrien Cloet, HR Analytics Consultant bij SD Worx: “Het ziekteverzuim is de afgelopen tien jaar stelselmatig toegenomen. Almaar meer Belgen zijn almaar langer afwezig door ziekte. Dat brengt ook een niet te onderschatten kost met zich mee voor bedrijven. Het ziekteverzuim in 2017 kostte de Belgische bedrijven gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer. Het is dus belangrijk dat zowel de overheid als werkgevers blijven inzetten op maatregelen. Daarnaast moeten we volop gebruikmaken van de gegevens die we ter beschikking hebben. Predictieve analyse kan organisaties echt wel helpen om het verzuimbeleid te bepalen, op te volgen en waar nodig bij te sturen. De data zijn voorhanden, de technologie om daar slimme dingen mee te doen bestaat. Het is een kwestie van ze te gebruiken.”

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com