Zeven extralegale voordelen die bedrijven vaak vergeten

Antwerpen – Werkgevers zetten graag in op extralegale voordelen om de loonkosten te optimaliseren, terwijl de vraag naar flexibele verloning bij loontrekkenden in de lift zit. De bedrijfswagen, maaltijdcheques en groepsverzekeringen blijven de meest populaire opties, maar bedrijven vergeten vaak dat er nog tal van andere fiscale voordelen zijn. HR-dienstenleverancier SD Worx lijst zeven vaak vergeten extralegale voordelen op om de loonkosten binnen de perken te houden.   

1. Gelegenheidspremies

Heel wat bedrijven keren een huwelijks- of geboortepremie uit. Een anciënniteitspremie, een eervolle onderscheiding of pensionering zijn ook gelegenheidspremies, maar worden vaker vergeten. Ook sport-, film- of cultuurcheques vallen onder deze categorie. Dergelijke gelegenheidspremies, waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van de specifieke gelegenheid, zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen.

2. Verhoogd sociaal abonnement

Een bedrijfswagen aanbieden is niet voor elk bedrijf haalbaar. Een sociaal abonnement is een goed alternatief: een verplichte tussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer of een terugbetaling voor wie met de eigen wagen naar het werk rijdt.

Bij een verhoogd sociaal abonnement betaalt het bedrijf 100% van de prijs van het abonnement terug voor werknemers die met het openbaar vervoer komen en maximaal 0,3412 euro per kilometer voor werknemers die met een privéwagen naar het werk komen. Dit extralegaal voordeel is vrijgesteld van sociale bijdragen en de terugbetaling van het openbaar vervoer is volledig vrij van belastingen. Dat maakt het voor zowel het bedrijf als de werknemer aantrekkelijk.

3. Loonbonus

De loonbonus, of ‘niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel’, is een premie die werknemers krijgen als ze een bepaalde doelstelling bereiken, zoals een omzetstijging, een kostenvermindering of het behalen van een ISO-certificaat.

De werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op de bonus, de werkgever een bijzondere bijdrage van 33%. Verder is de premie helemaal vrijgesteld van belastingen en is de loonbonus een aftrekbare beroepskost. Een voorbeeld:

4. Aandelenopties

Medewerkers een variabel loon uitreiken kan via een bonus of premie in cash, of via beursgenoteerde aandelenopties. Die laatsten zitten in de lift: van alle Belgische werknemers met een variabel loon, heeft vandaag 9,20% een systeem van aandelenopties, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2011 (5,82%). 

De populariteit van aandelenopties hoeft niet te verwonderen: ze zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Daardoor houden werknemers gemiddeld zo’n 60% van het brutobedrag over, terwijl dit voor bonussen slechts 40% is. Bovendien vormen aandelenopties een aftrekbare beroepskost voor het bedrijf.  Ook zelfstandige bedrijfsleiders kunnen zich zo een extraatje gunnen.

5. Onkosten voor thuiswerk

Dat thuiswerken volop in de lift zit, mag niet verbazen. Wat minder gekend is, zijn de fiscale voordelen voor zowel werknemer als –gever die hieraan vasthangen. Medewerkers die regelmatig thuiswerken, kunnen een forfaitaire kostenvergoeding krijgen (tot 40 euro per maand voor de kosten van het gebruik van de eigen computer en het internet). Op dat bedrag betaalt de werkgever geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdrage. Thuiswerkers hebben ook nog recht op een telewerkforfait (10% van het loon dat voortvloeit uit prestaties die thuis werden geleverd, niet combineerbaar met de forfaitaire kostenvergoeding) en een bureauvergoeding (119,61 euro per maand voor wie thuis een kantoor moet inrichten, wel combineerbaar met de kostenvergoeding).

6. Verwarming en elektriciteit

Het bedrijf stelt kosteloos verwarming en elektriciteit ter beschikking en de medewerkers worden hierop belast als voordeel alle aard. Beide partijen betalen hierop wel de normale sociale bijdragen. Het voordeel alle aard kan wel forfaitair worden vastgelegd, waarbij de forfaits elk jaar geïndexeerd worden om in te spelen op de stijgende energiekosten. Puur als middel om netto meer over te houden, is deze piste minder geschikt. Op voordelen alle aard betalen werknemers immers nog personenbelasting.

7. Aanvullende kinderbijslag

Werkgevers kunnen hun medewerkers met kinderen extra financieel ondersteunen met een aanvullende kinderbijslag: maximaal €50 per maand (per kind). Op deze aanvullende kinderbijslag betaalt de werknemer normale bedrijfsvoorheffing, maar geen RSZ-bijdrage. Bovendien kan dit extralegaal voordeel breder geïnterpreteerd worden dan een vast maandelijks bedrag en ook ingezet worden voor kosten zoals kinderopvang, vakantiekampen of school.

Over SD Worx

SD Worx biedt in Europa, Amerika en Canada een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 2.700 medewerkers bedienen meer dan 60.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand zowat 2,35 miljoen lonen internationaal en heeft eigen kantoren in België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 31 miljoen loonberekeningen.

Meer info op www.sdworx.com

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com