Zes op de tien pakt werk mee naar huis, toch zijn acht op de tien medewerkers tevreden over de work-lifebalans

E-mails checken tijdens privétijd, zoals de (kerst)vakantie, het weekend of na de werkuren? Vier op tien heeft daar geen probleem mee

Antwerpen – Zes op de tien (of 59%) Belgische werknemers zeggen tijdens privétijd nog steeds aan werk te denken; 38% bekijkt nog e-mails en 27% werkt zelfs nog door na de werkuren. Acht op de tien Belgen (82%) heeft echter geen moeite om werk- en privéleven te combineren. Dat blijkt uit een onderzoek door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx bij vijfduizend werknemers in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met de kerstvakantie voor de deur moeten werkgevers zich, volgens SD Worx, terdege bewust zijn van het gevoel over werken na de uren dat leeft bij hun werknemers en nagaan hoe zij de juiste balans voor hen kunnen (helpen) bewaren. Dit om de tevredenheid en het engagement van hun werkkrachten te verhogen.

Is onze work-life balans in evenwicht?

Bijna vier op de tien (38%) Belgische werknemers bekijken buiten de werktijden vaak nog e-mails van het werk, terwijl meer dan een vierde (27%) vaak nog doorwerkt in de privétijd, bijvoorbeeld ‘s avonds, in het weekend of tijdens de vakantie. Deze percentages liggen nog vrij laag in vergelijking met de ons omringende landen. Zo zegt 47% van de Britten en 44% van de Nederlanders e-mails te lezen buiten de werkuren; in Duitsland wordt dit het minst gedaan (28%). Britten en Nederlanders werken ook vaker dan wij door in de privétijd, resp. 44% en 34%.

Desondanks zijn Belgische werknemers in het algemeen tevreden over hun work-lifebalans. Acht op tien (82%) zegt werk en privé goed te kunnen combineren. Hiermee scoren we bij de besten (enkel Nederland scoort nog iets beter met 86%). Veel heeft te maken met keuzevrijheid en flexibiliteit. Zo zijn acht op de tien medewerkers tevreden over de flexibiliteit die ze krijgen om hun vakantie te bepalen.

Meeste flexibiliteit bij het bepalen van de verlofperiode

Hoe beter de werkomgeving is en hoe minder tijdsdruk iemand ervaart, hoe tevredener iemand is over de work-lifebalans. De flexibiliteit die werkgevers bieden om het werk- en privéleven op elkaar af te stemmen, is hierbij uiteraard van belang. 80% van de medewerkers vindt dat de werkgever hier in het algemeen flexibel mee omspringt. Van deze 80% ervaart bijna één op vier (23%) dat zelfs als zeer flexibel.

SD Worx peilde daarnaast naar de mate waarin medewerkers zelf hun vakantie, werkuren en tot slot de plaats waar ze werken kunnen bepalen. De meeste flexibiliteit ervaren medewerkers in België bij het bepalen van de verlofperiode (84%). De werkplek zelf mogen bepalen is minder vanzelfsprekend, maar 54% vindt nog steeds dat hun werkgever zich daarin soepel opstelt. Dat is niet echt verwonderlijk aangezien bepaalde soorten werk om praktische redenen nu eenmaal alleen op de werkvloer kunnen worden uitgevoerd.

Flexibiliteit beïnvloedt de work-lifebalans

Er is duidelijk een correlatie tussen flexibiliteit krijgen op het werk en een goeie work-lifebalans: we veronderstellen dat hoe meer flexibiliteit iemand krijgt van de werkgever, hoe beter de balans tussen werk en privé is.

Impact op retentie, tevredenheid en engagement

De mate waarin medewerkers hun werk- en privéleven goed kunnen combineren, heeft impact op de tevredenheid en het engagement. Van de Belgen die werk en privé goed op elkaar kunnen afstemmen, is negen op de tien tevreden (92%) en geëngageerd (89%). In de groep waar werk en privé niet in balans zijn, is slechts 29% tevreden en 34% geëngageerd.

Ten slotte is de intentie om van werk te veranderen driemaal zo groot bij de groep waar de work-lifebalans niet goed zit: respectievelijk 13% tegenover 4%. 

Jan Laurijssen, Managing Consultant bij SD Worx Belgium, licht toe: "Wat we vandaag zien, is een brede waaier aan en variatie in flexibiliteit die zowel voordelen biedt aan de werkgever als de werknemer: aan de ene kant zien we voor sommigen een work-lifeblend: de twee domeinen raken meer met elkaar vervlochten. Werk wordt niet langer beperkt tot specifieke momenten of plekken. Af en toe mails checken tijdens de vakantie is niet meer uitzonderlijk, al moet het een persoonlijke keuze blijven. Uiteraard mag de slinger ook niet doorslaan in de andere richting. Een goede balans is belangrijk. Aan de andere kant zien we mensen, jobs en organisaties die zich liever aan een strikte scheiding houden (voorbeelden hiervan zijn de vraag naar het recht om te deconnecteren en initiatieven als e-mailloze vrijdag) en alle varianten daartussen. Mensen kunnen hun werk en leven vandaag op steeds meer verschillende manieren organiseren. Werkgevers die openstaan voor discussie en inspelen op deze behoefte aan autonomie, stimuleren een gemakkelijkere en aangenamere werkervaring."

***

Over het onderzoek
Het Europe LTD-onderzoek is een bevraging van honderd werkgerelateerde aspecten relevant voor tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers. Het onderzoek wordt in België sinds 2009 jaarlijks afgenomen onder de naam NV België, en dit bij 2.500 Belgische werknemers. Omwille van zijn internationale groei heeft SD Worx deze studie sinds 2017 uitgebreid naar Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat telkens om 500 werknemers.

De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens statuut (arbeiders, bedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.

 

Contacteer ons
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com