Variabele verloning wint aan populariteit

Antwerpen – Bijna de helft (46,9%) van alle Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector heeft een variabel loon. Dat is een zesde meer in vergelijking met drie jaar geleden. Een variabel loon is het meest gangbaar in de chemische en farmaceutische sector, bij kleinere bedrijven en populairder in Wallonië dan in Vlaanderen. Eén en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx die de loonbrieven van meer dan 110.000 werknemers analyseerde.

Volgens die cijfers wordt het vast loon bij bijna de helft (46,9%) van alle Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector aangevuld met een variabel loon. Daarmee zit het aantal medewerkers met een variabele verloning in de lift: in 2014 ontving 40,7% van de werknemers in de privésector een variabel loon. Het gaat concreet om bonussen, premies of commissies (37,2% van de Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector krijgt dit), niet-recurrente prestatiegebonden voordelen, ook wel de collectieve loonbonus cao nr. 90 (14,7% van de werknemers) of warrants (5,1%).

Het aantal werknemers dat niet-recurrente prestatiegebonden voordelen ontvangt, blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van 2014 (+0,2%). Ten opzichte van 2014 groeit het aandeel bonussen, premies en commissies met een vijfde. Ook warrants stijgen relatief gezien snel, van 3,7% in 2014 naar 5,1% in 2017.

 

% Begunstigden variabel salaris

(tov totale populatie)

% Begunstigden bonussen, premies of commissies

(tov totale populatie)

% Begunstigden niet-recurrente prestatiegebonden premies (CAO 90)
 (tov totale populatie)

% Begunstigden warranten

(tov totale populatie)

2017

46,9 %

37,2 %

14,7 %

5,1 %

2014

40,7%

31,0%

14,5%

3,7%

Tabel 1 : Begunstigden met variabel salaris per type variabel salaris

(Bovenstaande tabel = % begunstigden variabel salaris / % begunstigden bonussen, premies, commissies / % begunstigden NRPV / % warrants;
% zijn berekend in functie van de totale bediendenpopulatie in de privésector) 

Bedrijven laten kansen liggen

“Hoewel het aantal medewerkers met warrants bijna met de helft stijgt, blijft dat cijfer relatief laag. We hadden verwacht dat de populariteit ervan sneller zou toenemen”, zegt Brigitte Oversteyns, managing consultant reward bij SD Worx. “Dit is namelijk een erg interessante formule omdat warrants vrij zijn van RSZ-bijdragen. Bedrijven die hun medewerkers met een extraatje willen belonen, laten zo eigenlijk mooie kansen liggen. Ook de collectieve loonbonus cao nr. 90 blijft interessant. Daar zien we nochtans nauwelijks evolutie.”

Organisaties met minder dan vijftig werknemers en meer dan duizend werknemers bieden het minst vaak warrants aan, met cijfers rond de 3% voor beide gevallen. Warrants zijn het meest populair bij bedrijven tussen de honderd en driehonderd werknemers. Daar hebben werknemers in 9% van de gevallen er recht op. Wie in Vlaams-Brabant (9,9%) of het Brussels Hoofdstedelijk gewest (7,2%) werkt, heeft het meeste kans op warrants.

Nieuw in het aanbod: de winstpremie

In het zomerakkoord lanceerde de federale regering een nieuwe optie: de winstpremie. Daarmee kunnen ondernemingen vanaf 2018 (een deel van) de winst van een boekjaar toekennen als bonus voor hun werknemers.

Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij SD Worx: “Financieel is de winstpremie een pak interessanter dan een gewone bonus. Ze is bovendien makkelijker in te voeren dan bijvoorbeeld de CAO nr. 90 en ook het plafond ligt hoger: het totale bedrag van de winstpremies mag 30% van de loonmassa zijn. Daartegenover staat dat deze premie alleen aan een winstdoelstelling gekoppeld kan zijn, terwijl de CAO nr. 90 ook andere, niet- financiële doelstellingen toelaat: een hogere klantentevredenheid of een daling van het aantal arbeidsongevallen, bijvoorbeeld. De winstpremie is altijd een collectief voordeel: alle werknemers moeten een premie ontvangen.”

 

gewoon loon,  bonus  of
voordeel in natura
(aan werkelijke waarde)

cao nr.90

 

Warrants

(voordeel werkelijke waarde)(*)

Winstpremie

 

Werkgeverskost

1.000 euro

1.000 euro

1.000 euro

1.000 euro

Vennootschaps- belasting 2018 (29,58%)

 

 

 

-228,28 euro

Werkgeversbijdrage Sociale Zekerheid

-248,1 euro

-248,1 euro

 

 

Bruto

751,9 euro

751,9 euro

 

771,72 euro

Beurstaks 0,27%

 

 

-2,7 euro

 

Werknemersbijdrage Sociale Zekerheid

-98,3 euro

-98,3 euro

 

-100,86 euro

Belasting (35%)

-228,8 euro

 

-349,1 euro

 

Belasting (7%)

 

 

 

-46,96 euro

Netto

424,8 euro

653,6 euro

648,2 euro

623,90 euro

Tabel 2: Berekening alternatieve voordelen

(*) zonder rekening te houden met commissies (warrants) en instapkosten

Vooral de chemische en farmaceutische sector keren vaker variabele lonen uit

Het gebruik van variabele vergoedingen verschilt erg per sector. Zo is dit systeem het populairst in de chemiesector, waar 70% van de werknemers een variabel loon ontvangt in de vorm van premies, bonussen en commissies (50,6%), NRPV’s (47,7%) of warrants (7,3%). Ook de farmaceutische sector maakt bijzonder veel gebruik van de drie types variabele verloningen (64,3%). De sociaal medische dienstensector daarentegen steunt veel minder op variabele verloning. Slechts 30% wordt deels in deze vorm uitbetaald. Dit gebeurt bijna uitsluitend in de vorm van premies voor werkomstandigheden (onder andere ploegenwerk).

Tot slot zijn er ook regionale verschillen: zo blijkt variabele verloning populairder in Wallonië (54,1%) dan in Brussel (49,3%) en Vlaanderen (44,9%). Dit is mogelijk te verklaren doordat er meer industrie is het zuidelijke landsgedeelte. Ook daar worden vaker omstandigheidspremies uitgekeerd, onder andere voor werken in een ploegensysteem.

Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com