Tewerkstelling bij Belgische kmo’s groeit opnieuw in 2019

Stijging in eerste kwartaal 2019 het grootst bij kleinste kmo’s (tot 20 werknemers)

Antwerpen - Tijdens het eerste kwartaal van 2019 steeg de tewerkstelling bij Belgische kmo’s met 0,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018. Deze stijging is vergelijkbaar met die in Q1 van vorig jaar, toen we de grootste kwartaalstijging sinds 2008 optekenden. Vooral Brussel, Limburg en West-Vlaanderen kennen hoge groeicijfers; de groei bij Waalse kmo’s ligt iets lager. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.   

 

Opnieuw sterk eerste kwartaal bij Belgische kmo's, vooral kleine kmo's stellen meer mensen tewerk

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s.

In het eerste kwartaal van dit jaar, steeg de tewerkstelling bij onze kmo’s met 0,9%. Vooral  bij de kleinste kmo’s (organisaties met minder dan 20 werknemers) is de groei erg mooi: 0,92%. Bij de kmo’s met 20-49 werknemers zien we een groei van 0,6%. Een stagnering tekent zich vooral op bij de grote kmo’s (+50 werknemers): daar zien we geen groei (0%) in het eerste kwartaal, na een groei in de laatste twee kwartalen.

Hierdoor klokt kmo-jobindex van SD Worx na Q1 2019 af op 117,9 indexpunten. Dit cijfer betekent dat onze kmo’s eind maart 2019 17,9% meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.

Als we enkel kijken naar Vlaanderen, stellen we een tewerkstellingsgroei vast bij alle organisatiegroottes. De grootste groei wordt opgetekend door de kleinste kmo’s (1,0%), maar ook bij de middelgrote (0,6%) en grote kmo’s (0,4%) zien we lichte stijging. In Brussel en Wallonië zijn het vooral de kleine en middelgrote kmo’s die de groei bepalen, de grootste kmo’s kenden een terugval in de tewerkstelling.

Brussel opnieuw koploper van de drie regio’s, in Vlaanderen Limburg aan kop

Van alle regio’s scoren Brusselse kmo’s het hoogst op tewerkstellingsgroei. Brusselse kleine en middelgrote ondernemingen stelden in Q1 2019 1,1% meer mensen tewerk dan in het kwartaal ervoor. Deze groei is vooral te wijten aan de stijging bij de kleinste kmo’s (+1,2%).

In Vlaanderen ligt de provincie Limburg (1,8%) aan kop, gevolgd door West-Vlaanderen (1,3%). Antwerpen zit in het midden met 0,8%. De kleinste tewerkstellingsgroei is vast te stellen in Vlaams-Brabant (0,3%).

 

Deeltijdse arbeid stijgt sterker dan voltijdse

Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo’s bij SD Worx, analyseert de cijfers: “Het jaar is sterk ingezet qua tewerkstelling bij onze kmo’s. De groei is sterker bij arbeiders dan bij bedienden. En sterker in de secundaire sector dan in de tertiaire. Hoewel voltijdse tewerkstelling de overhand heeft in effectieve tewerkstelling én in aanwervingsplannen, zien we in 2019  dat de tewerkstellingsgroei sterker is bij deeltijdse arbeid dan bij voltijdse. Een trend die ook de Nationale Bank opmerkt in haar jaarverslag. Opvallend is ook de lichte terugval in de bank- , verzekering- of accountancysector en dit in alle gewesten.”

Sectoren die het goed doen qua tewerkstelling bij kmo’s hebben dit kwartaal (t.o.v. vorig kwartaal) ook betrekking op de secundaire sector zoals vervaardiging van machines, elektrische apparaten, informaticaproducten, rubber, kunststof en pharma, zelfs voedingswaren, ook weg-en waterbouw en bouwwerken. Ook de quartaire sector doet het goed zeker qua verenigingen, Creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport en maatschappelijke diensten (zonder huisvesting). In de tertiaire sector is de groei minder uitgesproken maar zijn er toch hoopvolle cijfers bij Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen, Verschaffen van accommodatie, Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van  geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen en Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

Contacteer ons
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com