Taxshift simulator SD Worx berekent besparing bedrijven in euro’s en pakt meer parameters mee

Bedrijven willen een reëel beeld van de gevolgen die de taxshift heeft op de loonkosten en de budgetten voor 2016 worden nu bepaald. Daarom heeft HR-dienstenleverancier SD Worx een gebruiksvriendelijke taxshift simulator ontwikkeld die ze gratis aanbiedt op haar website. De rekenmodule laat voor ondernemingen uit de private sector toe om de impact van de taxshift die jaar na jaar evolueert vast te stellen.

Het verschil met andere taxshift-rekenmodules is dat ook een eindejaarspremie en een jaarbonus kunnen worden meegenomen in de berekening. Ook met deeltijdse tewerkstellingen kan de rekentool makkelijk weg. De simulator houdt bovendien rekening met het verdwijnen van de algemene IPA-korting (interprofessioneel akkoord) voor private werkgevers (niet-kmo’s). Die kunnen vanaf 1 april 2016 niet langer de vrijstelling toepassen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1% op het brutoloon. Bovendien krijgt de werkgever meteen een beeld van wat de taxshift oplevert in euro’s, niet enkel in percentages.

Hoe werkt het?

De werkgever vult een aantal parameters in de berekeningsmodule in:

  1. het brutoloon van de werknemer. Dat kan een maandloon of een uurloon zijn. In het laatste geval moet ook het aantal gewerkte uren per week ingevuld worden.
  2. het tewerkstellingspercentage voor een deeltijdse werknemer
  3. het statuut van de werknemer: arbeider of bediende
  4. indien van toepassing: de bruto eindejaarspremie en/of de jaarbonus

Daarna vult de werkgever het aantal werknemers in dat in die bepaalde categorie thuishoort en wordt alles opgeteld. Vervolgens kan de werkgever de parameters invullen voor een andere looncategorie en ook die weer toevoegen aan het geheel. Als alle looncategorieën zijn ingevuld, klikt de werkgever op de berekenknop.

In zijn mailbox krijgt hij onmiddellijk een link naar een webpagina. Daar staat het bedrag in euro’s dat hij bespaart door de taxshift. Doordat de simulator rekening houdt met deeltijdse tewerkstelling en een eindejaarspremie en/of jaarbonus, geeft dit een nauwkeurig beeld. Het resultaat in euro’s is dan erg duidelijk en concreet.

Voorbeeld

  • Voor een voltijdse bediende met een brutoloon van 2.500 euro en een eindejaarspremie van 2.200 euro, zorgt de taxshift in vergelijking met vandaag voor een daling van 0,91% van de patronale lasten in 2016, van 1,16% in 2017, van 2,37% in 2018 en van 2,72% in 2019 ten opzichte van 2015. In 2019 zal de werkgever voor die ene werknemer 877,10 euro besparen ten opzichte van 2015. Op een totaal van vijftig medewerkers die in deze categorie thuishoren, betekent dat 43.855 euro besparing in 2019 ten opzichte van 2015. In het voorbeeld gaat het om een groot bedrijf, dus in de percentages en bedragen is rekening gehouden met het verdwijnen van de IPA-korting vanaf april 2016. 
  • Voor een voltijdse arbeider met een bruto uurloon van 13 euro die halftijds werkt, zorgt de taxshift in vergelijking met vandaag voor een daling van 2,05% van de patronale lasten in 2016, van 2,64% in 2017, van 4,09% in 2018 en van 5,13% in 2019 ten opzichte van 2015. De werkgever bespaart in 2019 voor die ene werknemer 657,27 euro in vergelijking met 2015. Op een totaal van tien medewerkers in deze categorie, betekent dat 6.572,70 euro besparing in 2019 in vergelijking met 2015. In het voorbeeld gaat het om een groot bedrijf, dus in de percentages en bedragen is rekening gehouden met het verdwijnen van de IPA-korting vanaf 2016. 

Alle werknemers samen is dit een besparing van 50.427,7 euro in 2019.

Op-maat-berekeningen tot na de komma mogelijk

De online simulator van SD Worx biedt de werkgever uit de privésector een snelle realistische indicatie van de impact van de verlaging van de patronale bijdragen inclusief de IPA-korting. Wie toch verder wil gaan en de exacte resultaten wil, kan bij SD Worx terecht voor een berekening volledig geënt op de concrete bezoldigingsgegevens in de onderneming. SD Worx kan dan rekening houden met nog specifiekere maatregelen in het kader van de taxshift, zoals de verhoogde vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing op nachtploeg en volcontinu arbeid.

SD Worx bundelt op haar website alle nuttige informatie rond de taxshift, zoals de concrete maatregelen stap voor stap uitgelegd, info over opleidingen en meer. Bovendien is er ook statistisch materiaal te vinden die de taxshift simulator oplevert, zoals het aantal werkgevers dat de berekening heeft gedaan of het aantal euro’s dat hiermee wordt uitgespaard.

Over SD Worx

SD Worx biedt in Europa, Amerika en Canada een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 2.000 medewerkers bedienen meer dan 54.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand meer dan 1,35 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Amsterdam, Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-La-Neuve, Luik, Luxemburg en Parijs. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 30 miljoen loonberekeningen.

Meer info op www.sdworx.com

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Saar Bentein Senior Consultant, Grayling
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Saar Bentein Senior Consultant, Grayling
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com