Slechts één op vijf Belgische organisaties doet voor corebusinesstaken een beroep op freelancers

IT-afdelingen zetten meeste freelancers in

Antwerpen - Hoewel 97% van de Belgische bedrijven een beroep doet op freelancers, zet slechts een op de vijf (18,8%) Belgische organisaties hen in voor het uitvoeren van corebusinesstaken, zoals HR, marketing of productontwikkeling. Van alle bedrijfstakken zetten IT-afdelingen de meeste freelancers in, zowel in België (31%) als op Europees niveau (36%). Deze resultaten komen uit het meest recente onderzoek dat in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School.

Het onderzoek toont aan hoe organisaties freelancers inzetten, op welke afdelingen, voor hoelang en voor welke specifieke taken. Uit het internationale onderzoek blijkt dat bedrijven vooral voor hooggespecialiseerde taken een beroep doen op freelancers. In België is dit iets minder dan de helft (47,5%).

IT-afdelingen spannen de kroon qua freelancers

Op Europees niveau zijn IT-afdelingen het meest geneigd om gebruik te maken van freelancers (36%). Het zijn in België ook de IT-teams die de meeste zelfstandigen inzetten (31%), gevolgd door sales (23%), marketing en domein-overschrijdende projecten (beide 20%) en productie (19%). Freelancers in België worden het minst ingezet in HR (16%), R&D (14%) en administratie (13%). Op Europees niveau zijn het ook de HR-afdelingen die het minst gebruik maken van freelancers  (15%).

Flexibiliteit vormt de kern van bedrijven

Organisaties begrijpen dat ze wendbaar moeten zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun vast personeel. Slechts iets meer dan een op de drie (36%) Europese organisaties vindt dat de meerderheid van hun werknemers over vaardigheden beschikt die buiten hun huidige baan kunnen worden gebruikt. In België is dat zelfs maar 28%. Freelancers worden door Belgische bedrijven niet alleen ingezet voor hun gespecialiseerde vaardigheden (47,5%), maar ook voor eenmalige (35,0%) en heel complexe taken (33,8%). Uit het onderzoek blijkt dat in heel Europa zowel grote als kleine en middelgrote organisaties zelfstandigen inzetten voor een mix van perifere en corebusinesstaken. De omvang van het bedrijf maakt wel een aanzienlijk verschil: zo doet een aanzienlijk aandeel van de grote Europese bedrijven met 500-999 werknemers een beroep op zelfstandigen voor kerntaken (41,5%); dat is bijna twee keer zoveel als bedrijven met minder dan 20 werknemers (21,6%).

Contacteer ons
Eva De Schryver Persverantwoordelijke SD Worx
Eva De Schryver Persverantwoordelijke SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com