Slechts één op vijf Belgische organisaties doet voor corebusinesstaken een beroep op freelancers

Antwerpen - Hoewel 97% van de Belgische bedrijven een beroep doet op freelancers, zet slechts een op de vijf (18,8%) Belgische organisaties hen in voor het uitvoeren van corebusinesstaken, zoals HR, marketing of productontwikkeling. Dat is opmerkelijk minder dan het gemiddelde in andere Europese landen, waar meer dan een kwart (27,2%) van de respondenten aangeeft regelmatig freelancers in te schakelen voor corebusinesstaken. In iets meer dan de helft van de Belgische organisaties (50,6%) wordt de HR-afdeling altijd op de hoogte gebracht van het inzetten van zelfstandigen – het hoogste aandeel in Europa. Deze resultaten komen uit het meest recente onderzoek dat in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School

Het onderzoek toont aan hoe organisaties freelancers inzetten, op welke afdelingen, voor hoelang en voor welke specifieke taken. Uit het internationale onderzoek blijkt dat bedrijven vooral voor hooggespecialiseerde taken een beroep doen op freelancers. In België is dit iets minder dan de helft (47,5%).

Flexibiliteit vormt de kern van bedrijven

Organisaties begrijpen dat ze wendbaar moeten zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun vast personeel. Slechts iets meer dan een op de drie (36%) Europese organisaties vindt dat de meerderheid van hun werknemers over vaardigheden beschikt die buiten hun huidige baan kunnen worden gebruikt. In België is dat zelfs maar 28%. Freelancers worden door Belgische bedrijven niet alleen ingezet voor hun gespecialiseerde vaardigheden (47,5%), maar ook voor eenmalige (35,0%) en heel complexe taken (33,8%). Uit het onderzoek blijkt dat in heel Europa zowel grote als kleine en middelgrote organisaties zelfstandigen inzetten voor een mix van perifere en corebusinesstaken. De omvang van het bedrijf maakt wel een aanzienlijk verschil: zo doet een aanzienlijk aandeel van de grote Europese bedrijven met 500-999 werknemers een beroep op zelfstandigen voor kerntaken (41,5%); dat is bijna twee keer zoveel als bedrijven met minder dan 20 werknemers (21,6%). 

Freelancers vaak voor gespecialiseerde opdrachten

Een op de drie (33,8%) van de Belgische bedrijven schakelt regelmatig zelfstandigen in voor kortlopende opdrachten. Grotere organisaties in Europa doen vaker een beroep op zelfstandigen voor kortlopende opdrachten. Meer dan de helft (55,7%) van de Europese bedrijven met meer dan 1000 werknemers maakt vaak gebruik van freelancers voor kortlopende projecten, tegenover 32% van de bedrijven met 20-49 werknemers.

Een kleiner aandeel Belgische bedrijven (20%) schakelt zelfstandigen in voor langlopende opdrachten en 15% doet dit om afwezigheden als ziekte of zwangerschap op te vangen.

IT-afdelingen spannen de kroon qua freelancers

Op Europees niveau zijn IT-afdelingen het meest geneigd om gebruik te maken van freelancers (36%). Het zijn in België ook de IT-teams die de meeste zelfstandigen inzetten (31%), gevolgd door sales (23%), marketing en domein-overschrijdende projecten (beide 20%) en productie (19%). Freelancers in België worden het minst ingezet in HR (16%), R&D (14%) en administratie (13%). Op Europees niveau zijn het ook de HR-afdelingen die het minst gebruik maken van freelancers  (15%).

Organisaties met meer verloop maken vaker gebruik van freelancers

"Er bestaat een duidelijk verband tussen personeelsverloop en het gebruik van freelancers. Organisaties met een hoger verloop doen vaker een beroep op freelancers dan organisaties met een lager verloop. Een hoog verloop maakt dat organisaties sneller voor vervanging moeten zorgen, waarbij freelancers sneller inzetbaar zijn dan de tijd die nodig is om het aanwervingsproces op te starten. Het is echter belangrijk voor organisaties om te achterhalen of en hoe het inzetten van freelancers ook de inzet en betrokkenheid van hun payrollmedewerkers kan beïnvloeden", besluit professor Ans de Vos van de Antwerp Management School.

Een ‘supply chain’ van talent dankzij een mix van intern en extern personeel

“Om sneller in te spelen op de voortdurend veranderende context zullen bedrijven hun HR-beleid flexibeler moeten vormgeven. Dit kunnen ze doen door strategisch te kijken welke talenten ze op lange termijn nodig hebben en door de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt duidelijk te identificeren en te documenteren, net als de wensen van medewerkers op vlak van arbeidsverhoudingen. Extern personeel, zoals freelancers, kan bijdragen aan deze flexibiliteit, maar werknemers kunnen ook een rol spelen als ze voorbereid zijn op de toekomst door bijkomende opleidingen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het resultaat is een ‘supply chain’ van talent waarbij de vereiste capaciteit kan worden voorspeld op basis van HR Analytics”, zegt Jan Laurijssen, Managing Consultant bij SD Worx.

Contacteer ons
Eva De Schryver Persverantwoordelijke SD Worx
Eva De Schryver Persverantwoordelijke SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com