SD Worx lanceert online simulatietool voor mobiliteitsbudget

Nieuwe tool s(t)imuleert milieuvriendelijkere alternatieven voor huidige bedrijfswagen

Antwerpen - Vandaag stemt de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget. Hr dienstverlener SD Worx lanceert nu al een gratis online simulatietool zodat werkgevers en werknemers de mogelijkheden, die het mobiliteitsbudget hen biedt, kunnen verkennen. Dankzij het mobiliteitsbudget moet de werknemer de bedrijfswagen niet helemaal opgeven, maar kan hij die inruilen voor een milieuvriendelijk exemplaar en combineren met duurzame mobiliteitsoplossingen zoals een fiets of abonnement voor het openbaar vervoer.

Vandaag stemt ook de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget, dat op 16 januari 2019 groen licht kreeg in de Kamercommissie Financiën. Daarna volgt nog de plenaire stemming in de Kamer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas als deze hordes genomen zijn, kunnen werkgevers hiermee aan de slag gaan. De startdatum is voorzien op 1 maart 2019. SD Worx lanceert nu al een simulatietool die werkgevers en werknemers toelaat om een eerste inschatting te maken van deze aanpak.


Milieuvriendelijke alternatieven, ook voor wie de auto niet wil opgeven
“Het grote voordeel van het mobiliteitsbudget is dat de bedrijfswagen er deel van kan blijven uitmaken en dus niet volledig hoeft te verdwijnen. Op voorwaarde dat de werknemer dan kiest voor een milieuvriendelijk exemplaar. Een werkgever die het mobiliteitsbudget aanbiedt, stelt zelf het pallet aan duurzame vervoersoplossingen vast. De werknemer die instapt, kan binnen zijn budget en binnen het aangeboden “menu” kiezen voor een optimale combinatie van milieuvriendelijke vervoermiddelen. Deze simulatietool kan bijdragen tot de mentaliteitswijziging van de werknemers zelf. Het laat hen toe alternatieven te overwegen en niet langer op automatische piloot in de wagen te stappen. Dit budget biedt meer keuzevrijheid en is minder drastisch dan de mobiliteitsvergoeding, waarbij men de bedrijfswagen volledig inlevert in ruil voor cash”, zegt mobiliteitsexperte Veerle Michiels van SD Worx. “Ook werkgevers kunnen via onze tool het concept verkennen. Niet onbelangrijk want het hele concept start bij hen.”

De invoering van een mobiliteitsbudget gaat immers uit van een dubbele keuzevrijheid:
•De werkgever beslist of hij een mobiliteitsbudget aanbiedt en welke werknemers daarvoor in aanmerking komen.
•De werknemer beslist om al dan niet op dit aanbod in te gaan.


Wat levert het mobiliteitsbudget op?
Het mobiliteitsbudget is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men opgeeft (de zogenaamde TCO of Total Cost of Ownership). Hierin zit de financieringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijhorende kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw, …

Om te weten of je voor het mobiliteitsbudget in aanmerking komt, ga je eerst aan de slag met
de keuzehulp.
Van start gaan met de tool doe je door een wagencategorie te selecteren. Bij wijze van voorbeeld
werden daar verschillende TCO’s en andere parameters aan gekoppeld. Elk van deze gegevens
kan je wijzigen volgens de persoonlijke situatie. Vervolgens krijg je de verschillende
milieuvriendelijke componenten met hun indicatieve kostprijs en kan je puzzelen met openbaar
vervoer, fiets en vijf voorbeelden van milieuvriendelijke wagens (van kleine tot modale
gezinswagen) enzovoort.


Concrete rekenvoorbeelden helpen de werknemer de keuze te maken
Via het multimodaal mobiliteitsbudget kan de werknemer bijvoorbeeld voor een
milieuvriendelijkere bedrijfswagen kiezen en het resterende bedrag investeren in een plooifiets
om de laatste kilometers naar het werk af te leggen. Of investeren in een abonnement voor het
openbaar vervoer voor zijn eigen woon-werkverplaatsingen, een (elektrische) fiets of een speed
pedelec. Er zijn voldoende alternatieven, zowel voor wie dichtbij als voor wie verder van het
werk woont.
Voorbeeld : een werknemer met een Audi A3 , ter beschikking gesteld met tankkaart. De wagen
rijdt op benzine en heeft een cataloguswaarde van 30.000 EUR, een - CO2-uitstoot van 103
gr/km en een TCO (geschat voor 15.000 km) van 6.500 EUR.

De werknemer kiest voor mobiliteitsbudget en krijgt dus virtueel 6.500 EUR ter beschikking,
meteen ook de totale kostprijs voor zijn werkgever. Hij maakt daarmee volgende keuzes:

Pijler 1: milieuvriendelijke wagen

  •  Fiat 500 (Cataloguswaarde: 30.760 EUR - CO2-uitstoot: 95 gr/km - TCO (geschat voor 15.000 km): 5.360 EUR; Nog 1. 253 EUR te spenderen

Pijler 2: duurzame mobiliteit: De Lijn: jaarabonnement ter waarde van 314 EUR; Deelfiets-jaarabonnement van 50 EUR; stadsfiets (aankoop): 650 EUR

Pijler 3: cash 3=> 126 EUR aan budget => 78 netto in cash.

Ter vergelijking: Indien de werknemer zijn Audi A3 zou inleveren in ruil voor een
mobiliteitsvergoeding, krijgt hij daar maandelijks netto +/- 435 EUR voor in de plaats (maar dan
moet de werknemer wel zelf in woonwerkverplaatsingen en kosten voorzien).
“Zowel werknemers als bedrijven kijken uit naar dit integraal mobiliteitsbudget”, zegt Veerle
Michiels, mobiliteitsexperte bij SD Worx. “Werkgevers vooral om hun mobiliteitsbeleid vorm te
geven en meer in te zetten op duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarnaast willen werkgevers
ook meer flexibiliteit aanbieden, iets waarvoor de werknemers zeker vragende partij zijn.
Bovendien kan het mobiliteitsbudget ook – zij het deels – bijdragen om de verkeersproblematiek
in en rond onze grote steden te verminderen.”


https://www.sdworx.be/nl-be/simulatietools/mobiliteitsbudget

 

 

Contacteer ons
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Eva De Schryver Verantwoordelijke persreleaties SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com