Meerderheid Belgische kmo's staat open voor arbeidsduurberekening op jaarbasis

  • 57,7% ziet flexibilisering wel zitten
  • 52,8% zou dit alleen zou doen als de maatregel kostenneutraal is
  • 16,1% maakt nu al gebruik van arbeidsduurberekening op jaarbasis
  • Vlaamse kmo’s positiever (63,4%) dan Waalse (47,2%)
  • 31,7% denkt dat  werknemers positief zullen reageren
Het voorstel van minister van Werk Kris Peeters om de arbeidstijd te annualiseren wordt door de kmo-zaakvoerders positief onthaald.  Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstenverlener SD Worx bij 884 kmo’s. Vooral Vlaamse kmo’s staan open voor een alternatieve arbeidsduurregeling (63,4%). Het voorstel wordt overigens vandaag al toegepast: 16,1% van de Belgische kmo’s berekent de arbeidsduur nu al op jaarbasis.

Van de kmo's die nog geen systeem van annualisering toepassen, geeft de meerderheid (57,7%) aan hier wel voor open te staan. Belangrijke ‘maar’ is wel dat 52,8% dit alleen zou doen als de maatregel kostenneutraal is. Voor amper 4,9% vormt de betaling van de extra gepresteerde uren als overuren (in het geval dat er meer dan veertig uur per week wordt gewerkt) geen bezwaar om het nieuwe systeem in te voeren.

Op de vraag hoe ze de arbeidsduur zouden aanpassen ten opzichte van het huidige systeem, geeft 48% van de kmo's aan dat ze dit bepaalde periodes van het jaar (door hen zelf te bepalen) zouden aanpassen, bijvoorbeeld tijdens drukke piekmomenten. 36% zegt de arbeidsduur wekelijks te willen aanpassen.

Vlaamse kmo’s meer fan van het voorstel

63,4% van de Vlaamse kmo’s is bereid om over te stappen naar een alternatieve arbeidsduurberekening, terwijl dit slechts het geval is voor 47,2% van de Waalse kmo’s. Vooral de Limburgse kmo's (72,6%) zijn positief, ook hier op voorwaarde dat het kostenneutraal is.

Werkgevers verwachten meer positieve dan negatieve reacties van hun werknemers

De meeste kmo's (54%) schatten in dat hun werknemers in het algemeen neutraal staan tegenover een alternatieve manier van arbeidsduurberekening. 31,7% denkt dat hun werknemers positief zullen reageren, 14,3% verwacht een negatieve houding.

Vooral  de Vlaamse kmo’s denken dat hun werknemers positief (40,6%) zullen staan tegenover een arbeidsduurberekening op jaarbasis, een significant verschil met de rest van het land. In de Brusselse kmo's zou 27,1% van de werknemers het systeem als positief beschouwen en in de Waalse kmo's slechts 15,5%, aldus de ondervraagde kmo-zaakvoerders.

Jonge kmo’s positiever tegenover alternatieve arbeidsduurberekening

Er zijn ook opmerkelijke verschillen naargelang de leeftijd van de kmo: jongere ondernemingen staan systematisch meer open voor een nieuw systeem dan oudere. Bij kmo’s ouder dan veertig jaar is 38% bereid het systeem aan te passen. Bij de starters (tussen nul en vier jaar op de markt) is dit dubbel zoveel (77,1%).

 

SD Worx         

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers.

Samen staan ze in voor meer dan 40.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 250.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.

Contacteer ons
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com