Kmo’s opnieuw voorzichtiger rond tewerkstellingsvooruitzichten

Antwerpen,

  • Vooruitzichten op hetzelfde peil als half jaar geleden
  • Minder werk verwacht: daling van 7% in één kwartaal
  • Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld 

Een op vijf kmo’s denkt binnen een jaar meer mensen tewerk te stellen. Drie maanden geleden was dat nog ruim 28%. Dat blijkt uit een rondvraag door HR-dienstverlener SD Worx. Veel meer kmo’s denken dat het aantal medewerkers status quo zal blijven. Het aantal pessimisten, bedrijven die denken minder medewerkers te zullen tewerkstellen, is nauwelijks gestegen (10,6% vandaag tegenover 9,4% eind vorig jaar). Voornaamste oorzaak van dit ‘realisme’ is de lagere verwachting om meer werk te hebben. Drie maanden geleden waren er nog 30% kmo’s die binnen het jaar meer werk verwachtten, nu is dat gedaald naar 23%. 

Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx: “De rondvraag leert ons dat we terug met onze beide voeten op de grond staan en we weer uitgaan van een gestage groei. Het pessimisme groeit niet, eerder het realisme. Opvallend is ook dat de kmo’s allesbehalve zeker zijn of de openstaande vacatures vlot ingevuld zullen worden.

Realisme op korte en halflange termijn: terug naar een half jaar geleden

De tewerkstellingsenquête peilt naar twee hoofdvragen. Ten eerste: denkt de kmo volgend kwartaal aan te werven? Twee: denkt de kmo binnen de twaalf maanden meer, minder of evenveel mensen in dienst te hebben? Het cijfer als antwoord op de eerste vraag blijft al drie kwartalen na elkaar nagenoeg hetzelfde en staat nu op 25,5%.

Op de tweede vraag is de evolutie wel negatiever. Waren er vorig kwartaal nog 28% van de kmo’s die dachten meer personeel tewerk te zullen stellen binnen de 12 maanden, dan is dat nu gedaald naar 21%. In Vlaanderen was de daling het meest opvallend: van bijna 30% naar 19%.Wallonië zakte van 29% naar 27%, Brussel van 20% naar 16%.

Deze daling wordt iets relatiever omdat het aantal pessimisten niet in dezelfde mate toeneemt als de optimisten afnemen. Nu zijn er 10,6 % kmo-zaakvoerders die denken met minder mensen te zullen zijn binnen een jaar, tegenover 9,5% drie maand geleden. Het is dus vooral de groep die status quo denkt te blijven die toenam.

Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat het verwachtingspatroon eigenlijk al bijna twee jaar lang gelijk blijft, op enkele pieken (september 2014 en november 2015) na.

Vacatures worden niet vlug ingevuld

Het onderzoek peilde daarnaast naar hoe snel vacatures zullen ingevuld worden, bij de bedrijven die denken aan te werven. Opvallend: amper 35,6% denkt dat dit vlug zal gebeuren, 33% denkt dat dit langere tijd zal duren, 31,4% weet het niet. Het is in Brussel dat men het minst zeker is: amper iets meer dan 20% denkt dat de vacature vlug zal worden ingevuld.

Voor de huidig lopende vacatures is het beeld zelfs nog negatiever: meer dan de helft van de kmo’s beweert dat het moeilijk is om de huidige vacatures in te vullen.

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 23ste keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen bijna 568 bedrijven van 5 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

SD Worx          
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor meer dan 45.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 250.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.

Contacteer ons
Johan Van Duyse Strategisch adviseur kmo’s , SD Worx
Johan Van Duyse Strategisch adviseur kmo’s , SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com