Kmo’s hebben goede tewerkstellingsvooruitzichten voor 2018

Antwerpen - Onze kmo’s zien 2018 optimistisch tegemoet qua tewerkstelling: meer dan een derde (36,1%) denkt in het eerste kwartaal te zullen aanwerven. Dit aantal ligt hoger dan de voorbije kwartalen en benadert de hoge score van januari 2017, toen dit 36,3% was. Eén op drie denkt ook tegen eind 2018 meer werknemers te hebben dan nu het geval is en hoopt daarvoor vooral nieuwe voltijdse en jonge werkkrachten te vinden. Dat blijkt uit de 30e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx bij 599 Belgische kmo’s. 

Een op drie kmo's wil aanwerven in eerste kwartaal 2018

Meer dan een op drie (36,1%) van de Belgische kmo’s verwacht in het eerste kwartaal van 2018 personeel aan te werven. Dit is een sterke stijging in vergelijking met vorig kwartaal, toen 28,3% van plan was om nieuwe werknemers in dienst te nemen. De verwachtingen van de kmo’s zitten nu bijna op hetzelfde niveau als één jaar geleden (eerste kwartaal 2017), toen 36,3% aangaf nieuwe mensen te willen aannemen (figuur 1). Bovendien is het aanwerven van nieuwe werknemers voornamelijk bedoeld om het personeelsbestand uit te breiden (74%) en niet zozeer om het vertrek van medewerkers op te vangen.

Daarnaast denkt amper een op tien (10,6%) kmo’s eraan mensen in het komend kwartaal te ontslaan. Bijna zes op tien (58,1%) hiervan geeft aan de werknemer die verdwijnt ook te zullen vervangen. 

Grootste kmo’s spannen de kroon

De grootste kmo’s – zij die tussen 50 en 99 werknemers in dienst hebben – zijn traditioneel optimistischer over het aanwerven van nieuwe medewerkers dan kleinere kmo’s.  Liefst 86,9% van hen verwacht de komende drie maanden nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit is een grote toename in vergelijking met een jaar geleden, toen dit aandeel nog 68,2% bedroeg. Bij de kmo’s met 20 tot 49 medewerkers verwacht 64,9% te zullen aanwerven; voor werkgevers met minder dan vijf werknemers is dit één op vier (25,3%).

Verwachtingen rond totale tewerkstelling tegen einde van het jaar dalen licht

Ongeveer een op drie (32,1%) van de bevraagde kmo’s verwacht eind 2018 meer medewerkers in dienst te hebben dan vandaag het geval is (op 1 januari 2018). Daarmee liggen de verwachtingen 3,8% lager dan 12 maanden geleden. 59,5% ziet voor dit jaar geen verandering in hun aantal medewerkers en 8,4% verwacht een afname (zie figuur 2).

Vooral de grotere kmo’s (66,5%) voorspellen een toename van de tewerkstelling in 2018. Bij kmo’s met minder dan vijf werknemers is dit ‘slechts’ een op vier. 

 

Voltijdse en jonge medewerkers gezocht

De kmo’s hopen in 2018 vooral bedienden met voltijds contract (47,9%) en arbeiders met een voltijds statuut (28%) aan te werven. Werknemers met deeltijdse contracten zijn minder gegeerde profielen (zie onderstaande tabel). De plannen van de Belgische kmo’s zijn dus voornamelijk gericht op het aanbieden van ‘volwaardige’ – lees: voltijdse – jobs.

Profiel

%

Bediende voltijds

47,9 %

Arbeider voltijds

28,0 %

Bediende deeltijds

26,8 %

Arbeider deeltijds

15,6 %

Kaderlid voltijds

9,1 %

Kaderlid deeltijds

0,9%

Tabel 1: Verwachtingen kmo’s voor aanwerving volgens statuut werknemers (in %).

Er is een duidelijke tendens die zegt dat grotere kmo’s eerder personeel met een voltijds statuut wensen aan te werven dan kleinere. 89,5% van de bedrijven met 50 tot 99 werknemers wenst een bediende met voltijds contract aan te werven. Dit percentage daalt tot 31,1% bij kmo’s met minder dan 5 werknemers.

Tot slot blijkt dat onze kmo’s vooral uitkijken naar 26- tot 35-jarigen. 77% geeft aan mensen te willen aanwerven uit die leeftijdsgroep. Daarna zoeken Belgische kmo’s werknemers tussen 36 en 45 jaar (53%) en schoolverlaters tussen 18 en 25 jaar (39,7%). 46- tot 55-jarigen (27,2%), 56- tot 65-jarigen (12,1%) en 65-plussers (2,0%) zijn minder gegeerd.

Vlaamse en Waalse kmo’s zijn meer geneigd om meer ervaren personeel aan te werven dan Brusselse kmo’s. Opvallend is dat West-Vlaamse kmo’s meer van plan zijn om personeel aan te werven uit de leeftijdscategorie van 56- tot 65-jarigen (20,7%). Dit komt voornamelijk door de moeilijke zoektocht naar medewerkers in West-Vlaanderen.

“Onze kmo’s geven een positief tewerkstellingssignaal voor 2018. Er is wel enige voorzichtigheid geboden op (half)lange termijn. Onze resultaten geven aan dat de kmo’s voor 2018 iets behoudender zijn dan ze een jaar geleden waren voor 2017. Opvallend is dat kmo’s uitkijken naar voltijdse medewerkers. Minder verrassend is dat de leeftijdscategorie van 26- tot 35-jarigen het meest gegeerd is, al is dit in West-Vlaanderen niet helemaal het geval. Daar kan de interesse van de kmo’s voor oudere werknemers verklaard worden door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de kmo’s wel verplicht zijn te zoeken naar beschikbare oudere werknemers”, aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

                                                                                   ******

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 30ste keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 599 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 2,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com