Het Nieuwe Werken: een optie voor de loopbaanverlenging

Antwerpen, Door de hogere pensioensleeftijd zullen we allemaal langer moeten werken. Tegelijk willen de werknemers ook meer personalisering en flexibiliteit in hun job, hun planning, werkplek en loon. Zijn ondernemingen voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen? Hoe kan 'Het Nieuwe Werken' (NWOW ‘New World of Work’) een antwoord bieden op deze uitdagingen? Hoe wordt het concreet toegepast en wat zijn de effecten ervan? SD Worx en de Louvain School of Management (LSM) zochten antwoorden op deze vragen. Het is de eerste keer dat dergelijk onderzoek wordt gevoerd. Er werden in totaal 481 ondernemingen onder de loep genomen, waarvan 44% in Vlaanderen, 28% in Wallonië en 28% in Brussel. Iets minder dan 80% van de bevraagde ondernemingen waren kmo's met minder dan 250 werknemers.

Het Nieuwe Werken omvat een geheel van praktijken die al langer bestaan dan gisteren: flexibiliteit in de arbeidstijd en arbeidsplek (telewerk, hot desking, virtuele teams), organisatie van het werk in autonome teams, target management enzovoort. In deze samenstelling heeft dat een positieve invloed op het engagement van de werknemers. Dat is cruciaal nu wij allemaal langer moeten werken. De mogelijkheid om af en toe in een satellietkantoor of thuis te kunnen werken, draagt echter ook bij tot het oplossen van de mobiliteits- en milieuproblematiek.

Professor Laurent Taskin van de LSM (UCL): "Het is belangrijk dat de Belgische bedrijven, gezien de huidige veranderingen, klaar zijn om de toekomst onder ogen te zien. Ze moeten vooral hun managementfilosofie en -praktijken kritisch bekijken: welk beeld van de mens hanteren ze ter ondersteuning van hun managementbeleid? Het Nieuwe Werken staat voor een managementfilosofie die de werknemer verantwoordelijkheid geeft door een transparant bestuur te promoten. Onze studie toont aan dat ondernemingen in die context betere sociale, milieu- en economische prestaties leveren. Dat is wat we duurzame organisatieprestaties zijn gaan noemen."

Target management, basisvoorwaarde voor Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken verschijnt in verschillende vormen: van open spaces tot telewerk en gedeeld beheer tot target management. In dit onderzoek blijkt 'target management' het populairst, met 59,9%. De werknemer moet, in een flexibel uurrooster, zijn doelstellingen realiseren binnen een bepaalde termijn. Hij krijgt hierdoor ook meer verantwoordelijkheid. De meeste ondernemingen lanceren target management met het oog op kostenvermindering en prestatieverbetering.

"Target Management lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor ondernemingen die Het Nieuwe Werken introduceren. Het gaat immers om meer dan flexibiliteit. Het eist ook meer participatie en medewerking van elke werknemer. Als dat correct wordt doorgevoerd, of anders gezegd, als de werknemer meewerkt aan de definitie en evaluatie van de doelstellingen, en ook alle noodzakelijke autonomie krijgt om ze te realiseren, dan verhoogt dit de autonomie maar is het ook en vooral een stimulans voor creativiteit en voor innovatie", stelt professor Laurent Taskin.

De open spaces staan op de tweede plaats, met 57,8%. Telewerk (51,8%) krijgt de derde plaats op het podium van de meest verspreide NWOW-praktijken.

De invoering van Het Nieuwe Werken heeft een directe impact op de medewerkers. Het is dan ook belangrijk dat ze vanaf de start betrokken zijn bij de vorming en invoering van een nieuwe NWOW-praktijk. Toch wordt slechts 43% van de medewerkers geraadpleegd voor de invoering van een nieuwe werkmethode. Volgens de studie worden Belgische werknemers vooral betrokken bij beslissingen rond thema's op lange termijn, zoals participatief management (74,5%), semiautonome teams (65,2%) en Knowledge Management (56,9%). Overleg is er veel minder voor praktijken waarbij productieve prestaties op korte termijn worden nagestreefd.

Ondernemingen meten vooral de economische gevolgen van Het Nieuwe Werken

Een van de motivaties van ondernemingen die Het Nieuwe Werken invoeren, is het streven naar duurzame prestaties op lange termijn. Het onderzoek hanteert drie criteria om organisatieprestaties duurzaam te noemen: duurzaamheid op sociaal-organisatorisch, economisch en ecologisch vlak. Er werd voor elk criterium nagegaan of het bedrijf de ingevoerde praktijken effectief evalueert en of het acties onderneemt om ze te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat 70,4% van de ondernemingen de economische prestatie-indicatoren meten, 62,8% de sociaal-organisatorische prestatie-indicatoren, en iets meer dan de helft (50,4%) de milieuprestatie-indicatoren. De gebruikte economische indicatoren omvatten de R&D-kosten, omzet, ROI (return on investment) en productiekosten; sociaal-organisatorische indicatoren zijn vooral de psychosociale werkdruk voor de werknemers, naast hun motivatie, afwezigheidsstatistieken en loon; de milieu-indicatoren tot slot zijn het water- en het energieverbruik.

Matige resultaten

Het meten van deze drie prestatietypes is slechts een eerste stap. Duurzaamheid volgt immers op wat gedaan wordt met de resultaten van de metingen, en de manier waarop deze praktijken van Het Nieuwe Werken in de HR-strategie van het bedrijf worden geïmplementeerd en op de middellange en lange termijn worden toegepast.

De Belgische bedrijven noteren op dit punt een zeer zwakke score. Slechts 12,1% behaalt een correcte score wat duurzame organisatieprestaties betreft; 15% doet niets met de resultaten van de metingen. In totaal haalt zowat driekwart van de ondervraagde ondernemingen een middelmatige score.

Lange termijn

De werknemers blijven vandaag de motor van de onderneming. Het is dan ook essentieel om vandaag al te anticiperen op een reeks uitdagingen van de arbeidsmarkt die zich de komende jaren zullen voordoen. Het Nieuwe Werken is een denkspoor dat ondernemingen zouden moeten onderzoeken.

"Het is essentieel dat organisaties nadenken over de redenen om het Nieuwe Werken in te voeren en over de manier waarop ze dat kunnen aanpakken. Alleen op basis daarvan kan men Het Nieuwe Werken concretiseren. Men moet dus opteren om op lange termijn een systeem voor evaluatie van de prestaties te implementeren en de resultaten ervan te gebruiken als basis om strategieën te ontwikkelen. De analyse van de duurzame prestaties draagt bij tot verbetering van het bestuur en de rol van het HRM", aldus Jan Laurijssen, HR Business Development Manager bij SD Worx.

Over SD Worx

SD Worx biedt in Europa, Amerika en Canada een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 2.000 medewerkers bedienen meer dan 54.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand meer dan 1,35 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Amsterdam, Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-La-Neuve, Luik, Luxemburg en Parijs. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 30 miljoen loonberekeningen.

Meer info op http://www.sdworx.com

Over dit onderzoek

Dit onderzoek gaat om een partnership tussen Louvain School of Management en SD Worx. De studie analyseert de resultaten van een enquête die van december 2013 tot februari 2014 werd gevoerd bij Belgische ondernemingen. Raadpleeg the white paper door op deze link te klikken. U kunt ook het volledige onderzoek raadplegen. Klik hiervoor op deze link.

Over Louvain School of Management

De Louvain School of Management (LSM) is de managementschool van de UCL (Université Catholique de Louvain). LSM organiseert masters in management en in management engineering in één van de oudste universiteiten van Europa. LSM geldt als eerste managementschool van België (Financial Times, 2013), en is de enige Belgische partner van het prestigieuze CEMS-netwerk, één van de beste managementopleidingen in Europa, verstrekt door een netwerk van de allerbeste universiteiten. www.uclouvain.be/lsm

Het Louvain School of Management Research Institute (ILSM) is de onderzoeksinstelling van de UCL, gewijd aan theoretisch en toegepast, empirisch en experimenteel onderzoek binnen het domein van management van privé- en overheidsbedrijven. ILSM telt 70 academici en ruim 100 onderzoekers uit diverse disciplines die zich toeleggen op de studie van het management en zijn maatschappelijke uitdagingen. Wat humanresourcesmanagement aangaat, is de leerstoel 'Chaire laboRH' in human management en transformaties een uniek expertisecentrum in België. Wetenschappers en professionals uit het domein focussen zich er op de HR-uitdagingen van vandaag en morgen. www.uclouvain.be/laborh

 

Contacteer ons
Laurent Taskin Professor, Louvain School of Management
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Laurent Taskin Professor, Louvain School of Management
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com