Belgische werknemers hebben meer stress en minder energie

Antwerpen - Het gaat niet de goede kant uit met het stress- en energieniveau van de Belgische werknemers. Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald. Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers. 

Meer stress en minder energie

30,8% van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau, in 2009 was dit nog 26,5%. De mentale en emotionele belasting van de job, de tijdsdruk en de hoeveelheid werk hebben de grootste impact (82%)[1] op het stressniveau van de werknemer. Een tweede belangrijke bepalende factor is de sociale omgeving (64,7%). Het gaat hier meer bepaald om de mate waarin de organisatie bezig is met het welzijn van haar medewerkers en de mate waarin de leidinggevende oog heeft voor het menselijke aspect. Een derde belangrijke factor is de bedrijfscultuur (59,8%).

In vergelijking met zeven jaar geleden zijn er niet alleen meer werknemers met stress, maar ook minder energievolle werknemers. In 2009 gaf nog 79,1% van de werknemers aan dat ze voldoende energie haalden uit hun job, in 2016 is dit percentage met meer dan 5% gedaald tot 73,7%. De job zelf heeft de meeste invloed (74%) op het energiepeil van de werknemer. De werknemer haalt meer energie uit zijn job als hij voldoende uitdaging krijgt, trots is op zijn werk, het zinvol vindt en tevreden is over de inhoud ervan. Vervolgens is het voor het energiepeil van de werknemer ook belangrijk dat hij erkenning (67,4%) en groeimogelijkheden (65,9%) krijgt.

Arbeiders het minst energievol, directie- en hoger kaderleden het meest

Mannen en vrouwen ervaren nagenoeg evenveel stress en energie op het werk. Ook de leeftijd heeft geen significante impact op het stress- en energieniveau. Alleen bij de 35 – tot 44-jarigen ligt het aandeel werknemers met een onaanvaardbaar stressniveau iets hoger dan in de andere leeftijdscategorieën. De personeelscategorie heeft dan weer wel een sterk effect op het energieniveau van de werknemer: hoe hoger het functieniveau van de werknemer, hoe meer energie hij uit zijn job haalt. Zo halen 69,7% van de arbeiders energie uit hun werk, tegenover 89,2% van de directie- en hogere kaderleden.

 

Lorenzo Andolfi, HR-adviseur bij SD Worx: “De tevredenheid met de job, de erkenning die men krijgt en de groeimogelijkheden liggen hoger naarmate het functieniveau van de medewerker binnen de organisatie stijgt. Dat net deze drie elementen de meeste invloed hebben op het energiepeil, verklaart het grote verschil. In stressbeleving zien we dan weer geen opmerkelijk onderscheid binnen de verschillende personeelscategorieën.

 

Werklast en energiepeil bevragen met een app

Om het stress- en energieniveau van werknemers te meten, ontwikkelde SD Worx de ‘Pulse’ app. Aan de hand van enkele korte vragen, rechtstreeks aan de werknemer, peilt de app in real time naar onder andere de werklast, het energiepeil of het gevoel van stress. Managers ontvangen de anonieme resultaten van hun medewerkers en krijgen een zicht op de evolutie van het stress- en energieniveau. De resultaten zijn anoniem, maar men kan wel afdelingen met elkaar vergelijken. Zo komen leidinggevenden te weten waar de risico’s hoog zijn en waar dus bijsturing nodig is. Organisaties kunnen zo hun beleid bijsturen en langdurig verzuim of burn-outs voorkomen. De app wil werkgevers en werknemers sensibiliseren om thema’s zoals werklast en stress bespreekbaar te maken en concreet aan te pakken.

 

Onderzoek NV België ©
Het NV België onderzoek is een bevraging van honderd werkgerelateerde aspecten relevant voor tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers afgenomen bij 2500 Belgische werknemers. De steekproef is representatief voor de Belgische arbeidsmarkt en heeft eenzelfde samenstelling volgens statuut (arbeiders, bedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte als die van Belgische actieve arbeidspopulatie. Naast het vaste gedeelte met de honderd aspecten koppelen we eveneens een bevraging met een variabele inhoud waarbij we inspelen op hr en juridische trends en actualiteit, zoals bijvoorbeeld thema’s als Het Nieuwe Werken en Digitalisering van HR. Dit tweede gedeelte wordt ook afgenomen bij 2500 Belgische werknemers. Het onderzoek wordt jaarlijks afgenomen en dit sinds 2009.

 

Over SD Worx
SD Worx biedt wereldwijd een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 3.600 medewerkers bedienen meer dan 60.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent maandelijks 4,15 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 31 miljoen loonberekeningen.

Meer info op www.sdworx.com

 

[1] Cijfers uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100% waarbij de impact op stress wordt uitgedrukt (0% laagste impact vs. 100% hoogste impact)

 

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com