Belgische kmo’s zien tweede kwartaal 2018 positief tegemoet

Vier op de tien Vlaamse en Brusselse kmo’s hebben aanwervingsplannen

Antwerpen – De Belgische kmo’s zien het tweede kwartaal van 2018 positief tegemoet: meer dan een derde (33,8%) verwacht de komende drie maanden nieuwe medewerkers in dienst te nemen. In Vlaanderen en Brussel gaat het om bijna vier op de tien, met respectievelijk 35,2% en 37,4%. Daarmee blijven de tewerkstellingsvooruitzichten op een hoog peil. Bijna vier op de tien kmo’s (37,7%) verwacht komend kwartaal ook meer werk op de plank. Dat blijkt uit de 31e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 781 Belgische kmo’s.

Een op drie Belgische kmo’s plant aanwervingen in tweede kwartaal 2018

Iets meer dan een op drie (33,8%) van onze kmo’s (bedrijven met 1 tot 99 werknemers in dienst) denkt in het tweede kwartaal van 2018 aan te werven. Daarmee liggen de verwachtingen van onze kmo’s ongeveer op hetzelfde hoge niveau als exact één jaar geleden (Q2 2017: 32,9%).

Bijna vier op de tien van de Brusselse (37,4%) en Vlaamse (35,2%) kmo’s geeft aan komend kwartaal nieuwe werknemers in dienst te zullen nemen. In Wallonië dalen de verwachtingen om mensen aan te werven in vergelijking met vorig kwartaal (-13,5%). Toch blijft ongeveer drie op tien (29,3%) van de Waalse kmo’s van plan in de komende drie maanden nieuwe personeelsleden aan te nemen.

Onze kmo’s blijven positieve tewerkstellingssignalen geven. Ook voor het tweede kwartaal van 2018 hebben ze een positieve kijk op de economie en tewerkstelling. Vooral het feit dat kmo’s meer werk verwachten is meer dan positief. Uiteindelijk is dat de voornaamste reden om meer medewerkers aan te trekken”, verduidelijkt Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Bij de meerderheid betreft het uitbreidingsplannen

Van alle kmo’s met aanwervingsplannen, gaat het bij 73% ook daadwerkelijk om een uitbreiding van het personeelsbestand. In totaal denkt slechts één op de tien (10,4%) van alle ondervraagde kmo’s volgend kwartaal werknemers te ontslaan. De helft van deze kmo’s (49,5%) zegt de werknemer die verdwijnt ook te zullen vervangen.

Meer werk op de plank voor kmo’s

Belgische kmo’s voorspellen een toename van de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. Bijna vier op de tien (37,7%) verwacht de komende drie maanden meer werk op de plank. Dat is het op één na hoogste cijfer in de afgelopen vier jaar.

“Het blijft voor elk bedrijf een uitdaging om tijdig de nodige extra capaciteit te voorzien als het orderboekje volloopt. Bedrijven die snel koppelen tussen het orderboek en de personeelsdienst hebben een stapje voor. Door op schommelingen of groei te anticiperen, kan je tijdig de juiste mensen aan boord halen”, zegt Johan Van Duyse.

***

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 31e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 781 bedrijven van 1 - 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,5%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Contacteer ons
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Pieter Goetgebuer Persverantwoordelijke, SD Worx
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com