Bedrijfswagens maken de loonkloof nog groter

Het bruto maandloon van vrouwen ligt gemiddeld 20% lager dan dat van mannen. Eerder onderzoek wees dat al uit. Maar de kloof wordt nog groter als bij het brutoloon het variabele loon (bonussen, commissies, premies, loonbonussen en warranten) en de meest courante extralegale voordelen bijkomen (maaltijdcheques, forfaitaire onkostenvergoeding, groepsverzekering en bedrijfswagen). In dat geval loopt de kloof op tot 27%. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Die analyseerde meer dan 114.000 loonbrieven van bedienden, directie- en kaderleden in de privésector.

Ook een kloof in extralegale voordelen

Meer mannen krijgen een bedrijfswagen: uit de cijfers blijkt dat 74% van alle bedrijfswagens naar een man gaat. Niet verrassend is dat die wagens vooral naar hogere functieniveaus gaan. Van de mannelijke directie- en hogere kaderleden heeft 88% een bedrijfswagen, bij de vrouwen ligt dat iets lager (81%). Het valt op dat de kloof groter wordt naarmate het functieniveau daalt. Het mannelijke middenkader heeft in 77% van de gevallen een auto van het werk, bij hun vrouwelijke collega’s is dat 66%. Meer dan de helft (56%) van het mannelijke lagerkader rijdt met een bedrijfswagen rond, bij het vrouwelijke lagerkader slinkt dat tot 34%. Bij de bedienden, ten slotte, is de kloof relatief gezien weer kleiner: 27% van de mannen heeft een bedrijfswagen, tegenover 7% van de vrouwen.

Een infografiek over de kloof in extralegale voordelen staat hier.

Hiërarchie en sector bepalen mee het verschil

De belangrijkste factor die de loonkloof verklaart, zijn de financieel minder gunstige arbeidsmarktposities waarin vrouwen meestal werken.

“Vrouwen staan doorgaans minder hoog op de hiërarchische ladder. Anno 2015 is het glazen plafond nog steeds niet doorbroken en werken vrouwen minder vaak in posities die het hoogst beloond worden”, zegt Christel Van Wouwe, manager Reward data & R&D bij SD Worx.

Een andere verklaring is in de sector te zoeken. Bepaalde sectoren betalen minder goed, terwijl net die sectoren vooral vrouwen tewerkstellen, zoals kledingzaken. Het verschil in de sector handel, bijvoorbeeld, loopt op tot 25% als het over brutoloon gaat. Bekijken we het totale loonpakket, dan stijgt de kloof tot 34%. In de dienstensector is de kloof het kleinst: 13% voor brutoloon en 20% voor het totale loonpakket. In typisch vrouwelijke sectoren zoals gezondheidszorg, kleinhandel en onderwijs verdienen vrouwen 19% minder bruto maandloon.

De reden dat het verschil zo hoog ligt omdat meer vrouwen deeltijds werken dan mannen gaat hier niet op: in de studie werden lonen van deeltijdse werknemers verrekend naar voltijds.

Minder waardering

Naast deze twee feitelijke factoren, zijn de loonverschillen nog altijd voor een stuk toe te wijzen aan waardering. Nog altijd krijgen vrouwen op een aantal aspecten minder geldelijke waardering voor een gelijke inspanning of een gelijkwaardig arbeidsmarktkenmerk zoals diploma, ervaring, anciënniteit of leeftijd. Binnen hetzelfde functieniveau krijgen vrouwen nog altijd een lager inkomen dan mannen.

Wel valt op dat het loonverschil verkleint naarmate het functieniveau stijgt: het bruto maandloon van vrouwen in directiefuncties ligt gemiddeld 11,51% lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Als je er het variabele loon en enkele extralegale voordelen bijtelt, klimt het verschil naar 14%.

Oost-Vlaanderen scoort het slechtst

De loonkloof is het grootst in Oost-Vlaanderen (25,49% verschil in brutoloon), terwijl die in Luxemburg het kleinst is (15,65%). In Vlaanderen en Wallonië liggen de verschillen in brutoloon in dezelfde lijn (respectievelijk 20,36% en 22,16%), terwijl het verschil in Brussel beduidend lager ligt (14,71%).

Een algemene infografiek staat hier.

Over SD Worx

SD Worx biedt in 28 Europese landen een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Meer dan 2.000 medewerkers bedienen meer dan 54.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand meer dan 1,35 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Amsterdam, Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-La-Neuve, Luxemburg, Luik en Parijs. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 5.800.000 loonberekeningen.

Contacteer ons
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com