Aantal aanwervingen eerste werknemer bijna verdubbeld in januari

Afgelopen maand zullen naar schatting dubbel zoveel  ondernemers een eerste werknemer aangeworven hebben in vergelijking met januari vorig jaar. Dat blijkt uit eerste cijfers van HR-dienstenleverancier SD Worx. Een maatregel binnen het kader van de taxshift die ondernemers moet stimuleren om een eerste werknemer aan te werven, is ongetwijfeld een verklaring hiervoor. Ondernemers worden voortaan vrijgesteld van patronale basisbijdragen voor een eerste aanwerving. Het gunstige economische klimaat kan een andere reden zijn. 

De lasten op arbeid verlagen om zo het concurrentievermogen van werkgevers te verhogen en extra jobs te creëren. Dat is een van de voornaamste doelstellingen die de regering met de verschillende taxshift-maatregelen voor ogen had. Uit eerste cijfers van SD Worx blijkt alvast dat de maatregel om ondernemers te stimuleren een eerste medewerker aan te werven, zijn effect niet heeft gemist.

Blijven pieken

De stijging is deels te verklaren door de iets kalmere decembermaand in 2015. Het aantal aanvragen viel toen met 7,6% terug ten opzichte van de maand december in 2014: ondernemers wachtten bewust tot 2016 tot de maatregel zou ingaan, dus die komen er al sowieso bij in januari. Maar zoals het er nu naar uitziet zal het aantal ondernemers dat een eerste werknemer aanwerft verdubbelen in januari.

"Tijdens de hele maand januari liep de mailbox vol vragen van ondernemers die overwegen om een eerste werknemer aan te werven en ook de telefoon stond niet stil. Elk jaar hebben we tijdens de eerste week van januari beduidend meer vragen over aanwervingen in vergelijking met de andere maanden – er zijn traditioneel gewoon meer aanwervingen aan het begin van het jaar. Maar dit jaar bleef het aantal aanvragen de hele maand januari pieken en ook de eerste week van februari is het erg druk”, zegt Jan Boden, Business Manager Divisie KMO bij SD Worx.

Niet gratis, wel goedkoper

Uit de aanvragen die SD Worx binnenkrijgt, blijkt dat heel wat ondernemers veronderstellen dat ze hun eerste werknemer volledig gratis, of toch zonder werkgeversbijdragen,  kunnen aanwerven.

“Dat is een mythe, de realiteit is natuurlijk anders”, zegt Geert Vermeir van het Juridisch Kenniscentrum bij SD Worx. “Alleen het patronaal basispercentage wordt vrijgesteld, de bijzondere en sectorale patronale bijdragen blijven wel bestaan. Afhankelijk van het paritair comité waartoe het bedrijf behoort kan het verschil wel beduidend groot zijn.”

Wie bijvoorbeeld een eerste arbeider in de bouw (paritair comité 124) aanwerft met een bruto-uurloon van ruim 15 euro, betaalde daar in 2015 nog 1.063 euro maandelijkse patronale bijdragen voor. Met de nieuwe maatregel wordt dat in 2016 maandelijks 878,71 euro. Een ondernemer die een eerste bediende aanwerft in paritair comité 200 met een bruto-maandloon van 3.000 euro, betaalde vorig jaar maandelijks 324 euro aan patronale bijdragen. Dat wordt vanaf dit jaar 23 euro.

 

Voltijds arbeider in PC 124 met een uurloon van 15,2520 euro (baremaloon van een geschoolde arbeider)

       

 

 

2015

2016

 

 

Gemiddeld maandloon

2.511€

 2.511€

 

 

Patronale bijdrage %

42,34%

34,70%

 

 

Patronale bijdrage (bedrag per maand)

1.063 €

878,71€

 

 

 

Voltijds bediende in PC 200 met een bruto-maandloon van 3.000 euro

 
         
 

 

2015

2016

 
 

Maandloon

 3.000 €

3.000 €

 
 

Patronale bijdrage %

10,80%

0,77%

 
 

Patronale bijdrage (bedrag per maand)

 324 €

23 €

 

De maatregel in het kort

Ter herinnering: de maatregel bepaalt dat een ondernemer sinds 1 januari 2016 een nagenoeg volledige vrijstelling van (basis)werkgeversbijdragen geniet voor een eerste aanwerving. De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur. Ze kan worden toegepast op tewerkstellingen die aanvangen tussen 1/1/2016 en 31/12/2020. Binnen deze vijf jaren kan het voordeel ‘opgestart’ worden voor elke ondernemer die voor de eerste keer een werknemer aanwerft. De toepassing van de vrijstelling zal langer kunnen doorlopen dan eind 2020 aangezien het gaat om een vrijstelling gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van een eerste werknemer.


Meer details over de maatregel staan hier.

Voorlopig weinig impact op extra ondernemingen

Een invloed op extra gestarte ondernemingen is er voorlopig nog niet: uit cijfers van het ondernemersloket bij Xerius blijkt dat het aantal startende ondernemingen in januari 2016 minder dan twee procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Koen De Herdt, communicatieverantwoordelijke bij Xerius, nuanceert:

“Er is nog geen echte stijging, misschien wordt die later dit jaar wel duidelijker. Bovendien is het nog te weinig bekend dat de maatregel ook een verlaging van de sociale bijdrage van de zelfstandige zelf inhoudt, al is het verschil hier veel kleiner. En uiteraard ga je niet zomaar een onderneming starten omdat de aanwerving van een eerste werknemer plots financieel interessanter wordt. Je hebt een sterk financieel plan nodig, een goed product enzovoort. Overigens zijn de rechten van de zelfstandige vandaag al aanzienlijk verbeterd. Kijk maar naar kraamgeld en kinderbijslag, pensioen, faillissementsverzekering, steun bi arbeidsongeschiktheid enzovoort. Dat alles draagt bij tot een beter ondernemersklimaat.”

Nuttige extra informatie

Eerder berichtte SD Worx al over de verlaagde patronale bijdragen, een andere maatregel in het kader van de taxshift. Kmo’s verwachten meer dan elfduizend banen extra te creëren in 2016 dankzij de loonkostverlaging. Lees het volledige persbericht hier.

 

Over SD Worx

SD Worx biedt in Europa, Amerika en Canada een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Ruim 2.000 medewerkers bedienen meer dan 54.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand meer dan 1,35 miljoen lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Amsterdam, Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-La-Neuve, Luik, Luxemburg en Parijs. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 30 miljoen loonberekeningen.

Meer info op www.sdworx.com

Over Xerius

Xerius inspireert, informeert en adviseert startende en gevestigde ondernemers bij de opstart en uitbouw van hun eigen zaak. Xerius begeleidt en ondersteunt je in het volledige traject, van ideeënfase tot de uiteindelijke opstart.

Naast advies en ondersteuning, regelt Xerius voor jou: inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, aanvraag ondernemingsnummer, activatie btw-nummer, advies over en aanvraag van de nodige vergunningen en aansluiting voor je sociale zekerheid (ziekteverzekering, pensioen en kinderbijslag)

Meer dan 136.000 zelfstandigen en 86.000 vennootschappen doen hiervoor beroep op onze expertise. Kortom, Xerius is dé referentie als je ondernemer bent of een eigen zaak wil starten.

Kijk voor meer informatie op www.xerius.be/blog.

Contacteer ons
Koen De Herdt Communicatieverantwoordelijke, Xerius
Koen De Herdt Communicatieverantwoordelijke, Xerius
Over SD Worx

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.

De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen instaan voor 32 miljoen loonberekeningen.

 

Meer info op: www.sdworx.com